english version

Archiv starých zpráv

to jsem já...

Od 16.2. do 16.5. 2010 byla v pavilonu Anthropos MZM v Brně vystavena má výstava s názvem "Skalní umění a život kočovníků Střední Asie ve fotografiích Pavla Lisého/Rock art and life of Central Asian nomads in photography of Pavel Lisy"

Během října a listopadu 2009 jsem se zůčastnil geoarcheologické expedice do oblasti šestého kataraktu v Sůdánu. Na tomto webu, na linku fotogalerie naleznete v nejbliřší době fotografie z této expedice, momentálně jsou tiskové zprávy a podrobnější popis expedice dostupné na tomto webu

ALEGORICKÝ VŮZ v jurtě súdánské holky
Copyright (c)2008 Pavel Lisý contact